Movie Ticket Booking

Shu Thayu

Comedy Drama

Duration 02 hrs 00 mins

Release Date Aug 24, 2018

CAST & CREW:
Malhar Thakar, Yash Soni, Kinjal Rajpriya, Mitra Gadhvi, Aarjav Trivedi, Netri Trivedi, Rahul Rawal,Vaishal Shah, Mahesh Danannavar
DIRECTOR:
Krishnadev Yagnik